ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การ์ทเนอร์® 2023 Critical Capabilities เพื่อ Security Service Edge ภาพ

การ์ทเนอร์® 2023 Critical Capabilities เพื่อ Security Service Edge

Skyhigh Security | รายงาน

Skyhigh Security ทําคะแนนสูงสุดใน 2 จาก 4 กรณีการใช้งานในปี 2023 Gartner® Critical Capabilities เพื่อ Security Service Edge (เอสเอสอี)

รายงาน Gartner® Critical Capabilities™ เป็นคู่หูที่สําคัญของ Gartner Magic Quadrant และให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับข้อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ขาย 10 รายโดยขยาย Magic Quadrant การวิเคราะห์

ปฏิเสธ: Magic Quadrant เพื่อ Security Service Edge, Charlie Winckless, Aaron McQuaid, John Watts, Craig Lawson, Thomas Lintemuth, Dale Koeppen, 10 เมษายน 2023

Gartner ไม่รับรองผู้จําหน่าย ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ที่ปรากฎในสิ่งพิมพ์การวิจัย และไม่แนะนําให้ผู้ใช้เทคโนโลยีเลือกเฉพาะผู้จําหน่ายที่มีคะแนนสูงสุดหรือการกําหนดอื่นๆ สิ่งพิมพ์วิจัยของ Gartner ประกอบด้วยความคิดเห็นขององค์กรวิจัยของ Gartner และไม่ควรตีความว่าเป็นข้อเท็จจริง Gartner ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับการวิจัยนี้ รวมถึงการรับประกันความสามารถในการซื้อขายหรือความเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

กราฟิกนี้เผยแพร่โดย Gartner, Inc. โดยเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารการวิจัยขนาดใหญ่และควรได้รับการประเมินในบริบทของเอกสารทั้งหมด เอกสาร Gartner สามารถขอได้จาก Skyhigh Security.

Gartner เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและเครื่องหมายบริการและ Magic Quadrant เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Gartner, Inc. และ/หรือบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ และใช้ในที่นี้โดยได้รับอนุญาต สงวนลิขสิทธิ์.

อ่านรายงาน