ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ความเป็นผู้นำ

เราเชื่อในความซื่อสัตย์ ความเข้าใจ และการไม่แบ่งแยก

คณะผู้บริหาร

วิศัลราว

วิศัลราว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แดนนี่ วอร์ด

แดนนี่ วอร์ด

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานการเงิน

เคน ชอค

เคน ชอค

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้

ธยากา วาสุเทวัน

ธยากา วาสุเทวัน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานผลิตภัณฑ์

อภัย โซลาปูร์การ์

อภัย โซลาปูร์การ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานลูกค้า

คริสเตน วินน์

คริสเตน วินน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ศิวะ จิตัมบารัม

ศิวะ จิตัมบารัม

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ

คณะกรรมการ

มาร์ค บาลา

มาร์ค บาลา

กรรมการผู้จัดการ
กลุ่มเทคโนโลยีซิมโฟนี

วิลเลียม ชิสโฮล์ม

วิลเลียม ชิสโฮล์ม

หุ้นส่วนผู้จัดการ
กลุ่มเทคโนโลยีซิมโฟนี

ราจีฟ คุปตะ

ราจีฟ คุปตะ

อดีตผู้ก่อตั้ง
เครือข่าย Skyhigh

วิศัลราว

วิศัลราว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Skyhigh Security

ค่านิยมชี้นําของเราในการใช้ชีวิตและทํางานโดย

เข้าร่วมทีมของเรา
  • • ยอมรับความแตกต่าง
  • • เรียนรู้ร่วมกัน
  • • เป็นผู้นําอุตสาหกรรม
  • • เฉลิมฉลองบ่อยๆ
Skyhigh Security ความเป็นผู้นำ